CONDALS FOUNDRY ha realitzat el projecte de recerca per la reutilització de sorres sobrants de foneria per la producció de Noios (REFON).

El nostre principal objectiu és avançar cap a una economia circular i mantenir el valor afegit dels productes durant un major cicle de vida i aconseguir una reducció de residus. Des de fa molts anys apliquem aquest principi valoritzant la major part dels subproductes que genera el procés de producció de peces de ferro. Per continuar avançant cap a una producció més sostenible, el present projecte pretén reduir la quantitat de residus de les anomenades “sorres sobrants”.

Amb el suport de: